Page: Projekat se implementira

Osnovni cilj Projekta je pružanje podrške društveno-ekonomskom razvoju i poboljšanju životnog standarda stanovništva jugozapadne Srbije. Projekat se implementira od januara 2009. godine do decembra 2009. godine u osam opština u jugozapadnoj Srbiji (Novi Pazar, Raška, Tutin, Prijepolje, Sjenica, Nova Varoš, Ivanjica, Priboj), koje su i područje implementacije PRO Programa.

U okviru četiri komponente (pristup javnim uslugama; obrazovanje; zapošljavanje/reprezentativna radna snaga; upravljanje migracijom) očekuje se postizanje sledećih rezultata:

* poboljšan pristup javnim uslugama; razvoj lokalnih akcionih planova socijalne politike; uspostavljene i testirane pilot savetodavnih službi za građane; unapređene terenske usluge centara za socijalni rad i usluge uslužnih centara;

* tehnička pomoć Ministarstvu prosvete u formulisanju i institucionalizaciji procedura za pribavljanje i nostrifikaciju školskih svedočanstava, kao i u obezbeđivanju dodatnih časova srpskog jezika za Rome i povratnike; sprovedene obuke za nastavnike u školama radi unapređenja pristupa inkluzivnom obrazovanju; upis 150 posebno ugrožene (romske) dece u odabrane prioritetne škole; organizovani časovi opismenjavanja za odrasle Romkinje i Rome;

* sprovedeno standardno istraživanje tržišta rada; sprovedena anketa za poslodavce, uključujući pitanja o stavovima prema zaposlenima različite etničke pripadnosti i porekla (uključujući povratnike); identifikovane preporuke za politiku razvoja zapošljavanja u jugozapadnoj Srbiji; pružena podrška NSZ u pružanju aktivnih mera tržišta rada (AMTR će uključivati stručno osposobljavanje radnika, obuku na radu, sajmove zapošljavanja, subvencionisani pripravnički staž i praksu); sprovedena studija/istraživanje o diskriminaciji na radnom mestu među marginalizovanim grupama i definisane mere za smanjenje diskriminacije;

* revidirane socio-ekonomske analize i sprovedena istraživanja zadovoljstva građana u pogledu usluga javnih službi; preispitani postojeći opštinski planovi održivog razvoja, planovi socijalne politike i akcioni planovi za decu i utvrđen opseg u kom se pitanja migracija adekvatno rešavaju; obezbeđeni grantovi za istraživanja migracije vezano za politiku i formulisane praktične preporuke za politiku.

Partneri na Projektu: PRO opštine (naročito Novi Pazar i Prijepolje), Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete i regionalne školske uprave, Ministarstvo rada i socijalne politike, Fond za socijalne inovacije, UNICEF, NVO aktivne u oblasti obuhvaćenoj projektom