Page: Projekat Razvoj okvira

Projekat će omogućiti razvoj visokokvalitetnog sistema doživotnog učenja, uz ICT podršku, razvoj nacionalnog sistema za priznavanje i vrednovanje sistema doživotnog učenja, kao i dodatnu promociju preduzetničke kulture i jačanje saradnje sa preduzećima u oblasti obrazovanja i obuke. Period implementacije projekta je od februara 2009. godine do februara 2012. godine.

Projekat finansira EU, u okviru Programa TEMPUS (562.499,00 EUR).

Detaljnije o projektu

Opšti ciljevi Projekta su razvijanje i implementacija Nacionalne strategije doživotnog obrazovanja i podrška u bezbeđivanju uspešne tranzicije ka ekonomiji i društvu baziranom na znanju. Očekuje se da Projekat definiše model za prepoznavanje novih potreba u oblasti doživotnog učenja; obezbedi razvijanje kurseva i modula doživotnog učenja; razvije e-learning pristup u oblasti doživotnog učenja; obezbedi formiranje mreže Centara za doživotno učenje i institucionalizaciju Nacionalnog sistema doživotnog učenja.

Koordinator projekta: Univerzitet u Kragujevcu.

Projektni partneri: Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru; Nacionalni savet za visoko obrazovanje; Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije; Unija poslodavaca; Grad Kragujevac, Beogradski informacioni tehnopark; Univerzitet Aarhus (Danska), Univerzitet Bytgoszcz (Poljska), Univerzitet Krajova (Rumunija); Ministarstvo prosvete Srbije; NVO Spark (Holandija).

  • TEMPUS Projekat “Prekvalifikacija za nezaposlena lica sa završenim fakultetom u Srbiji (CONCUR)”

Projekat će omogućiti razvijanje master programa na univerzitetima u Srbiji, zasnovanih na zahtevima i potrebama tržišta rada i povećati zapošljivost i mobilnost visokoobrazovanih lica na lokalnom, regionalnom i evropskom tržištu rada. Period implementacije projekta je od februara 2009. godine do februara 2012. godine.

Projekat finansira EU, u okviru Programa TEMPUS (701.000,00 EUR).

Detaljnije o projektu

Sa ciljem smanjenja stope nezaposlenosti visokoobrazovanih lica u Srbiji, minimum 300 visokoobrazovanih lica biće uključeno u 8 master programa, razvijenih u okviru Projekta, sa očekivanim rezultatom da se 20-30% uključenih studenata po završetku programa adekvatno zaposli. Uspostaviće se 4 Centra za konverziju obrazovnih programa, u okviru kojih će nadalje razvijati programi zasnovani na potrebama i trendovima na tržištu rada.

Koordinator Projekta: Univerzitet u Novom Sadu

Projektni partneri: Univerziteti u Beogradu, Kragujevcu i Nišu; Nacionalna služba za zapošljavanje; Nacionalni savet za visoko obrazovanje; Privredna komora Srbije; Univerzitet u Ekseteru, Velika Britanija; Vageningen univerzitet, Holandija; Univerzitet u Ljubljani, Slovenija; Galvej-Mejo univerzitet za tehnologiju, Irska.
Detaljnije o projektima na prezentaciji Nacionalne služba za zapošljavanje: http://www.nsz.gov.rs