Page: Investicije

Investirajte u Novi Sad!

Postoji nekoliko dobrih razloga zbog kojih treba da investirate u Novi Sad.
To su:

- Dobra strateška lokacija za razvoj poslovanja
Novi Sad ima izuzetan strateški položaj i dobru putnu infrastrukturu, što je osnova

- Posebni popusti i olakšice za investitore
Na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije investitori mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava iz državnog budžeta u svim delatnostima osim trgovine, turizma, ugostiteljstva i poljoprivrede.

- Slobodna zona i logistički centar
Slobodna zona Novi Sad, jedna od četiri na teritoriji Reublike Srbije, pruža mogućnost obavljanja proizvodne i uslužne delatnosti bez plaćanja carinskih i poreskih dažbina i druge prednosti garantovane Zakonom o slobodnim zonama.

- Poslovna i efikasna administracija
Uspešna i razvijena administracija sa elektronskom lokalnom upravom podstiču i podržavaju razvoj savremene privrede. Cilj Gradske uprave je da maksimalno uprosti i ubrza administrativnu proceduru, tj. pojednostavi i olakša dobijanje svih dozvola za investiranje .

- Dobro obučena i vredna radna snaga
Grad sa dugom razvijenom privrednom tradicijom, čiji su nosioci poznate firme koje upošljavaju kvalifikovanu i konkurentnu radnu snagu, što je veoma značajan faktor za privlačenje investitora.

- Odlični turistički potencijali
Turizam predstavlja ogromni potencijal Grada, što je potvrđeno i u strategiji razvoja turizma Republike Srbije koji Novi Sad i Frušku goru stavlja u svoje prioritete.
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

U Gradu je je 27. decembra 2008. godine osnovana Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj pri Službi izvršnih organa Grada Novog Sada uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Kancelarija deluje u dva osnovna pravca: privlačenje domaćih i stranih investicija i pomoć postojećoj poslovnoj zajednici. Svojim radom Kancelarija nastoji da unapredi poslovnu klimu u Novom Sadu i podstakne brži ekonomski razvoj Grada.

Ključni zadaci Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj:
• Promocija Grada u zemlji i inostranstvu kao povoljnog mesta za ulaganje, poslovanje i život – internet marketing, izrada promotivnih materijala, posete sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti privrede.
• Informisanje potencijalnih investitora i postojećih privrednika o uslovima za poslovanje, mogućnostima za ulaganje, raspoloživim programima podrške i podsticajima na lokalnom i nacionalnom nivou.
• Saradnja sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, koordinacija njihovih aktivnosti i podsticanje privatno javnih partnerstava.
• Priprema i praćenje realizacije projekata u vezi sa lokalnim ekonomskim razvojem.
• Identifikacija potreba i pomoći pri rešavanju problema lokalne poslovne zajednice radi unapređenja konkurentnosti i podsticanja razvoja postojeće privrede.
• Stvaranje i održavanje baza podataka značajnih za poslovanje postojeće privrede i potencijalnih investitora.
• Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Privredni savet Grada Novog Sada i Komisiju za izradu Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Na stranici Kancelarije nalaze se svi aktuelni konkursi, slobodne lokacije, kao i slobodne lokacije za zainteresovane investitore.:

Korišćeni podaci sa prezentacije